Stichting Ons Bildt

STICHTING ONS BILDT

't Bildts Aigene
stichting Ons Bildt

Nijs

Auke Kooistra boeit besoekers lezing Stichting ‘Ons Bildt’

Plaatst: dînsdeg 6 desimber 2016
D’r waren fleden week maandegavend soa’n seuventig stoelen klaar setten in eetkefee ‘Het Graauwe Paard’. En wij mâge jim fertelle dat deuze stoelen  allegaar beset waren. Stichting ‘Ons Bildt’ het soa starigan ’n prot lezings houwen, maar de lezing fan Auke Kooistra waar een fan ‘e lezings die’t de meeste besoekers trokken het. Meskien selfs wel de meeste.

Fansels, ’t sil d’r ok wel met te krijen had hewwe dat ‘t ‘s ’n keer niet in St.-Anne waar, maar op Ouwe Syl, de thúshaven fan Auke. Ja, bêste lezers, wij mâge gewoan Auke sêgen blive, ok na syn onnafolgbare lezing wer’ t je jou teugen sêge mâge. Maar krekt as Auke blyft ok ’t bestuur fansels met de baide foeten op ‘e Bildtse grônd staan.

Auke fertelt syn levensferhaal die’t op ‘e Syl plakfonnen het en der hoort syn werkseme leven fansels ok bij. Foordat-y him in ’t eetkefee festigde, het-y ’n prot ândere banen bij ’t eand had. Brada befoorbeeld, maar ok bij de boer, brilleman, koerier, barkiper in ’n kroeg in Luwt en ant eandsybeslút ‘Het Graauwe Paard’ dus.

D’r worde ’n prot gnezen, want Auke saai ’t mooi op en is ok ’n smoute prater die’t ontspannen pratend syn leven bij ’t publyk dellaai. Mooi is om te fertellen dat doe’t-y bij slachterij Brada werkte, hij elke week flink wat flais en gehakt fergeefs metkreeg. Jim motte wete dat Auke doe nag allenig weunde; dat hij kreeg ’t flais nooit op. ’t Waar op ’n geven momint soa bot dat syn kammeraden bij de koffy bij him thús gau ‘s ’n gehaktbal bij de koffy kregen in plak fan ’n gefulde koek.

En soa satten d’r nag feul meer prachtige anekdotes tussen. De mînsen die’t niet weest hewwe mot ’t spite dat se d’r niet bij weest binne. Maar an ‘e andere kant: at elkeneen kommen waar, dan had Auke syn one-man-sjo nag ’n stikminnig keer opfoere motten. Dat had wel mooi weest, want dan waar de skriver fan dut stikky fast nag ’n keer delkommen.

Begin ankem jaar komme wij met meer nijs hierover, maar deuze rais na Ouwe-Syl toe het ’t bestuur soa goed foldeen dat wij de kommende jaren ‘on tour’ gaan. De bedoeling is om meer Bildtse plakken an te doen om der ‘n lezing te houwen. Wij houwe jim fansels op ‘e hoogte.

D'r is 'n DVD fan maakt, over 'n week te lien in de bibletheek fan St.-Anne!

Tresoar zoekt auteurs in een Friese stads- of streektaal voor verblijf in San Sebastian

Plaatst: maandeg 5 desimber 2016
Onlangs is de derde call voor het Europese literaire uitwisselingsprogramma Other Words / Oare Wurden geopend. Het gaat deze keer om een alternatieve call. Niet schrijvers in het Fries maar schrijvers in een van de Friese stads- of streektalen (een stadstaal, Stellingwerfs, Bildts, een eilandtaal, etc.) kunnen tot 1 februari a.s. een voorstel indienen voor een verblijf van acht weken in de Baskische stad San Sebastian. Het verblijf vindt plaats in de periode van april-juni 2017.  

Other Words is een Europees uitwisselingsproject voor schrijvers in kleine talen. Omdat het reglement van het project oorspronkelijk niet voorzag in deelname van schrijvers in kleine talen (anders dan het Fries) binnen de deelnemende regio's, heeft Tresoar voorgesteld om ten minste één call open te stellen voor deze schrijvers. Dit verzoek is onlangs gehonoreerd. Schrijvers in een van de Friese streek- of stadstalen kunnen nu meedingen naar een verblijf in San Sebastian.

Other Words geeft schrijvers de kans om gedurende acht weken in het buitenland te wonen en te werken en ter plekke volop mee te draaien in het culturele leven. Doel van zo'n verblijf is om een afgerond literair werk te maken, mee te doen aan het culturele leven in het gastland en op die manier een nieuw schrijversnetwerk op te bouwen. Na voltooiing wordt het literaire werk vertaald in de andere deelnemende talen en online gepubliceerd. In ruil daarvoor krijgt de schrijver een honorarium, een dagelijkse toelage en een reiskostenvergoeding. Alle informatie over de selectie en deelnamecriteria staat in het PDF-document hieronder.

In totaal kunnen vijf Friese auteurs in de periode 2016-2018 aan deze uitwisseling meedoen. Begin 2016 werd André Looijenga geselecteerd voor het eerste Friese schrijversverblijf in de stad Bitola in de Republiek Macedonië. Op dit moment verblijft Bart Kingma in San Sebastian in Spaans Baskenland. In de periode april-juni 2017 vaardigen we nu dus een tweede schrijver uit Friesland af naar San Sebastian. We roepen schrijvers in een van de Friese stads- of streektalen op om met voorstellen te komen. Begin februari maakt de jury, bestaande uit Tryntsje van der Steege, Marijke de Boer en Bart Kingma de beoogde kandidaat bekend.

De deelnemende landen en regio's aan Other Words zijn op dit moment Baskenland, Ierland, Slovenië, Macedonië en Friesland. Incidenteel sluiten andere Europese partners aan, zoals Wales, Malta en Occitanië. De komende jaren wordt geprobeerd meer landen en regio's bij het project te betrekken. In Friesland wordt het project uitgevoerd door Tresoar, in samenwerking met de provincie Fryslân. Het is onderdeel van het LWD 2018-programma Lân fan Taal.

Bron: Tresoar

Auke Kooistra fan Ouwe Syl geeft lezing

Plaatst: frijdeg 25 november 2016
Je hewwe al de singende kroegbaas, de foetballende kroegbaas, maar op ‘t Bildt hewwe wij de alleskinnende kroegbaas. En kroegbaas is-y aigenlik niet eens meer. Ni, Auke Kooistra fan Ouwe Syl het nou ‘n goed lopend eetkefee.

Je hore goeie ferhalen over syn eten en de bediening. Maar goed, dut stikky is gyn resînsy fan ‘n stiekeme bezite an ’t kefee om sifers te geven. Ni, wij gaan feerder, want wij wille alles fan Auke wete.

Derom hewwe wij him froegen om ’n lezing te geven over syn loopbaan op ‘e Ouwe Syl met ’t groatste part fansels over “’t Grauwe Peerd”. Deur de jaren hine sil-y ’n prot beleefd hewwe. Prachtige dingen, maar fast ok minder mooie dingen. Goeie tiden, maar meksien ok minne tiden. Nou is’t fansels niet de bedoeling om syn hele doopsel te lichten en dat frage wij him ok niet, want je hewwe ok nag soks as privé.

Maar een ding is seker: Auke Kooistra is ’n smoute prater die’t elkeneen seker boeie kin met syn ferhaal. ’t Wort fast en seker ’n interessante avend foor jim.

Foor jim!? Foor ôns!? Jaseker. Jim kinne d’r ok allegaar bij weze op maandeg 28 novimber a.k. om 20.00 uur op Ouwe Syl. Dan fynt de lezing plak. Wij souwen ‘t, as Stichting ‘Ons Bildt’ och soa fijn fine at jim die avend d’r ok binne. Heel graag selfs.

Intree is € 5,00 (inklusyf koffy).

En drie keer rade op welke lokasy de lezing op Ouwe Syl plakfine sil…

Bestuur Stichting ‘Ons Bildt’

Winterlezing: 28 novimber Auke Kooistra

Plaatst: woensdeg 16 november 2016


PDF: adfertînsy winterlezing 28 nov.pdf

't Kynd, gedichy út Dichterlik Bildts

Plaatst: woensdeg 9 november 2016
'n Gedichy -deuze gaat over Sunterklaas- en is skreven deur Janny Lautenbag.
't Staat in 'Dichterlik Bildts'. Deuze dichtebundel sette wij in 'e maand novimber 
in 't sontsy! Leuk kedootsy foor maar € 5,-.

Nijsargyf